Sektör: Farmasötikler / İlaç

İlaç endüstrisinin zorluklara karşı verdiği mücadele saygıya değerdir. Yeni bir ilacın geliştirmesi yüksek riskler barındırır ve yeni bir tedavinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi ise 10 yılı aşkın süre devam edebilmekte iken, tahmini olarak da 3 milyar dolara mal olmaktadır. Yeni ürünlere olan talep yüksek olsa da, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve regülasyon düzenleyicileri aynı zamanda jenerik ilaçların tanıtımını aktif bir şekilde teşvik ederek maliyetleri yönetmenin yollarını aramaktalar. Yeni ürün tanıtımlarının ödülünü, pazar başarısının ticari risklerine karşı dengelemek oldukça zordur.

Atomika Teknik olarak, bu zorlukları ve distribütörü olduğumuz dünya markalarının sahip olduğu teknolojinin başarılı ürün geliştirmeyi hızlandırmak için fiziko kimyasal iç görü sağlamada oynadığı önemli rolün farkındayız. İster yenilikçi ilaçlar geliştiriyor olun, ister karmaşık bir jenerik ürünün patentini almak için yarışıyor olun, sağladığımız anlayışın farmasötik geliştirme ve üretimin her aşamasıyla ilişkili zamanı, maliyeti ve riski azaltabileceğinin bilinciyle hizmet veriyoruz.

İLAÇ PROSESİNDE SAĞLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

Swan AMI Line TOC Analizörü

NanoSight (NTA) - Malvern Panalytical NanoSight cihazı, çözelti içinde 10nm - 1000nm arasında her bir parçacık için ayrı ayrı ancak eş zamanlı olarak difüzyon olaylarının doğrudan gözlemlenmesi ve ölçülmesiyle analiz yapar. Bu partikül-partikül metodolojisi, nanopartikül boyutu dağılımı ve konsantrasyonu için yüksek çözünürlüklü sonuçlar üretirken, görsel doğrulama kullanıcılara verilerinde ek güven sağlar. Hem partikül boyutu hem de konsantrasyon ölçülürken, flüoresans modu, içsel veya flüoresan etiketli nanopartiküllerin farklılaşmasını sağlar.

MicroCal ITC – MicroCal ITC izotermal titrasyon kalorimetreleri, çok çeşitli biyomoleküler etkileşimleri incelemek için kullanılır. Uygulamalar, ilaç tasarımından sinyal iletim yollarının anlaşılması ve düzenlenmesi gibi temel araştırmalara kadar uzanmaktadır. Bu sistemler, tek bir deneyde bağlanma afinitesi ve termodinamik parametrelerin doğrudan, etiketsiz ve çözelti içi ölçümlerini sağlar. "Uygulamalı" zamanı en aza indirmek için yüksek hassasiyete, düşük numune tüketimine ve otomasyon seçeneklerine sahiptirler. Cihaz seçimi, MicroCal ITC kalorimetrelerinin günümüzün yaşam bilimleri laboratuvarlarının çeşitli ve zorlu gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

MicroCal PEAQ- DSC - Çözeltideki biyoterapötiklerin, biyolojik makromoleküllerin ve polimerlerin yapısal stabilite analizi için "Altın Standart"

MicroCal PEAQ-DSC mikrokalorimetreleri özellikle biyofarmasötik geliştirme ve üretim alanlarında proteinlerin ve diğer biyomoleküllerin termal stabilitesinin karakterize edilmesini sağlayan güçlü araçlardır. Genel stabilite ve biyobenzerlik çalışmaları, grup grup (batch to batch) karşılaştırılabilirliğinin değerlendirmesi ve saflaştırma ve üretim koşullarının optimizasyonu için kullanılırlar. MicroCal PEAQ-DSC sistemlerinin kullanımı ve metot geliştirilme süreci kolaydır, etiketleme veya immobilizasyon gerektirmez.

Mastersizer3000 Serisi - Mastersizer partikül boyutu analiz cihazı, hem ıslak hem de kuru dispersiyonlar için hızlı, doğru partikül boyutu dağılımları sağlamak için standardı belirler. Ürün bütünlüğünü ve çözünürlüğünü değerlendirmekten, nihai ürün performansını iyileştirmek için paketleme yoğunluğunu optimize etmeye ve üretim verimliliğini artırmak için toz akışkanlığını kontrol etmeye kadar, partikül boyutu analizi, çok çeşitli özelliklerin anlaşılması ve kontrol edilmesi için kritik öneme sahiptir. Mastersizer serisi, sezgisel yazılımı ve endüstri lideri tasarımı ve ergonomisi ile kullanıcıların bu partikül boyutlandırma ölçümlerini hızlı ve rutin yapmasına olanak tanır. FDA – Data integrity kapsamında “21 CFR Part 11” gerekliliklerini tam sağlamaktadır.

Zetasizer Advanced Serisi - Zetasizer ailesindeki tüm modeller, Dinamik Işık Saçılımı (DLS) tekniğini kullanarak nanometrenin altından birkaç mikrometre çapa kadar dağılmış sistemlerin parçacık boyutunu ölçmek için kullanılır. Zetasizer sistemleri, Elektroforetik Işık Saçılımı (ELS) tekniğini kullanarak parçacık hareketliliğini ve yükünü (Zeta potansiyeli) ve Statik Işık Saçılımı (SLS) kullanarak çözelti içindeki parçacıkların moleküler ağırlığını analiz etmek için de kullanılır. FDA – Data integrity kapsamında “21 CFR Part 11” gerekliliklerini tam sağlamaktadır.

Morphologi 4 - Morfolojik görüntüleme, partikül karakterizasyonu için laboratuvar araç setinde hızla temel bir teknoloji haline geliyor. Morphologi 4, parçacıklı malzemelerin morfolojik özelliklerinin tam ayrıntılı açıklamasını sağlayan tam otomatik bir statik görüntü analiz sistemidir. Morphologi 4-ID, aynı otomatik statik görüntü analizini Raman spektroskopisi ile tek bir entegre platformda birleştirerek bir karışım içindeki kimyasal türlerin bileşene özgü morfolojik tanımlarını sağlar.

Malvern Panalytical X-RAY Difraktometre (XRD) – X-ışını difraktometreleri, kullanım kolaylığı ve farklı uygulamalara hızlıca geçiş yapma esnekliği ile birlikte en yüksek kalitede kırınım verilerini elde etmek için tasarlanmıştır.

Malvern Panalytical'in X-ışını difraktometreleri, ilaç ve araştırma enstitülerinden endüstriyel proses kontrol laboratuvarlarına kadar birçok ortamda kullanılmaktadır.

NETZSCH – Kinexus Reometre – ArGe çalışmalarınızda ileri düzeyde reometre araştırmalarınızda benzersiz özellikleriyle, Atomika Teknik uzman personelleri ile ileri aplikasyon desteği sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Vega

Vega

TESCAN VEGA’nın 4. nesil tungsten filaman elektron kaynaklı Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), SEM görüntüleme ve canlı elementel kompozisyon analizini, TESCAN...

ZETASIZER PRO

ZETASIZER PRO

Yeni Zetasizer Pro, nanoparçacıkların parçacık ve moleküler boyutunun ve elektroforetik hareketliliğinin ve zeta potansiyelinin ölçümü için sağlam ve çok yönlü bir...

ZETASIZER ULTRA

ZETASIZER ULTRA

Yeni Zetasizer Ultra, partikül ve moleküler boyut, partikül yükü ve partikül konsantrasyonunun ölçülmesi için en gelişmiş sistemimizdir ve Zetasizer serisindeki en...

ZETASIZER LAB

ZETASIZER LAB

Zetasizer Advance Serisindeki üç modelden biri olan Zetasizer Lab, partikül boyutu, partikül yükü (zeta potansiyeli) ve moleküler ağırlık analizleri yapabilmenize imkan...

MASTERSIZER 3000

MASTERSIZER 3000

Mastersizer 3000 lazer difraksiyonu partikül boyut analiz cihazı; hem kuru hem yaş dispersiyon üniteleri ile hızlı, doğru ve kolay partikül boyut dağılımı sağlar....

MASTERSIZER 3000E

MASTERSIZER 3000E

Mastersizer 3000E lazer difraksiyonu partikül boyut analiz cihazı hem kuru hem yaş dispersiyon üniteleri ile hızlı, doğru ve kolay partikül boyut dağılımı sağlar....

Spraytec

Spraytec

Malvern cihazı olan Spraytac lazer kırınım sistemi; sprey partikül ve sprey damlacıkların boyut dağılımlarını, gerçek zamanda daha verimli ürün geliştirmek için...

NANOSIGHT PRO (YENİ!)

NANOSIGHT PRO (YENİ!)

Nano ve Biyomalzemelerin karakterizasyonu hiç bu kadar hızlı, kolay ve hatasız olmamıştı!Malvern Panalytical, NanoSight Pro ile nano ve biyomateryal karakterizasyonu için...

SWAN AMI Line TOC Analizörü

SWAN AMI Line TOC Analizörü

•Analiz yöntemi; reaktif içermeyen UV oksidasyonu, iletkenlik farkı.      Reaksiyon süresi <2 dak. •Entegre NT5K sıcaklık sensörlü Swansensor TOCON. •UV...

ALTUS

ALTUS

Altus Science, Toplam Organik Karbon (TOC) ve İletkenliğe odaklanan Sertifikalı Referans Malzeme (CRM) sağlayıcısıdır. Müşterilerine tüm TOC cihaz markaları için...

SWAN AMI-II Line Compact TOC Analizörü

SWAN AMI-II Line Compact TOC Analizörü

UV oksidasyonu ve diferansiyel iletkenlik tespiti ile TOC'nin reaktifsiz ölçümü Saf su ve Ultra saf su sistemlerinizde standart montaj alanlarına uyacak kompakt...