Kategori: Mikrokalorimetre

 Kalorimetri;kimyasal veya fiziksel reaksiyonlardan kaynaklanan ısı değişikliklerini ölçme bilimidir. Kalorimetri; tüm kimyasal reaksiyonların, genellikle ısı yayılımı (ekzotermik) veya absorpsiyon (endotermik) ile birlikte, enerjide bir değişikliği içerdiği gerçeğine dayanır. Mikrokalorimetri, küçük numune hacimlerinde çok küçük ısı değişimlerini

 Kalorimetri;kimyasal veya fiziksel reaksiyonlardan kaynaklanan ısı değişikliklerini ölçme bilimidir. Kalorimetri; tüm kimyasal reaksiyonların, genellikle ısı yayılımı (ekzotermik) veya absorpsiyon (endotermik) ile birlikte, enerjide bir değişikliği içerdiği gerçeğine dayanır. Mikrokalorimetri, küçük numune hacimlerinde çok küçük ısı değişimlerini ölçen ve bu sayede biyomateryaller için uygun olan tekniğin ultrasensitif bir gelişmesidir.
Mikrokalorimetri, moleküller arasındaki etkileşimler ve protein katlanması gibi konformasyonel değişiklikler dahil olmak üzere, biyomoleküllerin dahil olduğu reaksiyonları incelemek için kullanılır. Uygulamalar, küçük moleküllü ilaç keşfinde amaçlanan bağlanma hedeflerinin, kararlı biyoterapötiklerin geliştirilmesine doğrulanmasını içerir

MICROCAL PEAQ – ITC

MICROCAL PEAQ – ITC

MicroCal PEAQ-ITC düşük numune tüketimi ile olağanüstü hassasiyet ve yüksek kaliteli veriler sunar.MicroCal ITC izotermal titrasyon kalorimetreleri; bağlanma sabitlerinin...

MICROCAL PEAQ – DSC

MICROCAL PEAQ – DSC

MicroCal PEAQ-DSC tarafından üretilen veriler, protein mühendisliği, (pre) formülasyon geliştirme, süreç geliştirme, imalat değişim kontrolü ve biyolojik benzerlik ve...

MICROCAL  PEAQ-ITC Automated

MICROCAL PEAQ-ITC Automated

Microcal Peaq ITC otomatik, gözetim olmaksızın kullanım kolaylığı sunan, konfigüre edilebilen, düşük hacimli, yüksek hassasiyetli izotermal titrasyon kalorimetredir....

MICROCAL PEAQ-DSC Automated

MICROCAL PEAQ-DSC Automated

Otomatik MicroCal PEAQ-DSC sistemi, daha fazla üretkenlik için entegre bir platformda düşük örnek tüketimi ile yüksek verim, yüksek hassasiyetli protein stabilite analizi...