Haberler | Zeta Potansiyeli Analiz Cihazları

Zeta potansiyel analiz cihazları, tanelerin arasında itme ve çekme gücünü ölçen analiz cihazları olarak ifade edilebilir. Zeta potansiyel ölçümü dağılma mekanizmaları ile doğrudan ilgili olan analiz cihazları elektrostatik dağılma kontrolünün anahtarı olarak açıklanmaktadır. 

Zeta potansiyeli, bir süspansiyon veya emülsiyon içindeki partiküller üzerindeki yüklere dayanan bir ölçümdür. Bir zeta potansiyeli analizörü, belirli bir malzemenin zeta potansiyelini belirlemek için ölçümler ve hesaplamalar yapar. Zeta potansiyel analizörleri, seramik, elektronik ve ilaç endüstrileri tarafından süspansiyonlarının ve emülsiyonlarının kararlılığını belirlemek için kullanılır. Zeta potansiyeli ne kadar yüksekse, ürünün sahip olduğu kararlılık da o kadar yüksektir. 

Bir elektrik alanı uygulamak, yüklü parçacıkların hızını ölçmek, hareket oluşturmak ve ardından hareketli parçacıkların elektrik yükünü ölçmek için ultrason dalgalarını kullanmak gerekmektedir. Bu doğrultuda zeta potansiyeli analizörleri tarafından kullanılan iki yöntemdir. Zeta potansiyeli analizörlerini karşılaştırırken akılda tutulması gereken bazı özellikler arasında analiz edilecek sıvıların türü, ölçülebilen partikül boyutu aralığı yer almaktadır. 

Zeta Potansiyeli Analiz Cihazlarının Özellikleri

Zeta potansiyeli analiz cihazlarının teknik özellikleri şöyledir:

Sıcaklık aralığı: 20 ºC ile 90 ºC

Kırılma indisi aralığı: 1,2 ile 1,65


Zeta potansiyel analiz cihazının uygulama alanları ise;

Polimer ve proteinler (küme ölçümleri)

Nanoparçacıklar

Emülsiyon kararlılığı (Tane boyutu büyüklüğü ve Zeta potansiyel)

Pigmentler (Pigment rengi ve tonu tane boyutu büyüklüğüne bağlıdır)

Atık su arıtımı (Atık suyun içindeki tanelerin topaklandırılma koşulları)

Seramik prosesleri ( Seramik süspansiyonlarının dağılma kalitesi)

Sıvı mürekkep ve tonerler şeklindedir. 

Zeta Potansiyel Nedir?

Zeta potansiyeli, katı bir yüzey ile sıvı ortamı arasındaki arayüzde gelişen yüktür. MilliVolt cinsinden ölçülen bu potansiyel, çeşitli mekanizmalardan herhangi biri ile ortaya çıkabilir. Bunlar arasında partikül yüzeyinde iyonojenik grupların ayrışması ve çözelti iyonlarının yüzey bölgesine farklı adsorpsiyonu vardır. Parçacık yüzeyindeki net yük, yakın bölgedeki iyon dağılımını etkiler ve yüzeye yakın karşı iyonların konsantrasyonunu artırır. Böylelikle partikül-sıvı arayüzü bölgesinde elektriksel bir çift katman oluşturulur.

Bu çift katman iki bölümden oluşur. Bu bölümler; yüzeye nispeten sıkı bir şekilde bağlanan iyonları içeren bir iç bölge ve iyon dağılımını elektrostatik kuvvetlerin ve rastgele termal hareketin bir dengesini belirleyen bir dış bölge şeklindedir. Bu nedenle, kuvvet bölgedeki potansiyel yüzeyden uzaklaştıkça yeterli mesafede sıfır olarak alınan yığın çözelti değerine ulaşıncaya kadar azalır.