Güvenli içme suyu sağlamada yüzey suyu arıtımı, su ıslahı ve atık su arıtımı kritik konulardır. Bulanıklığın kontrolü ve NOM' un (Doğal organik maddeler) giderilmesi, su hizmetlerinin karşılaştığı ana zorluklardan biri olmaya devam ediyor. Flokülasyon sürecinin kontrolü ve, su ve atık su arıtımı sırasında çöktürücünün dozunun ayarlanması genellikle su arıtma sürecinde zorlu bir adımdır.

Zeta potansiyeli, parçacıklar arasındaki elektriksel potansiyelin bir ölçüsüdür ve parçacıklar arasındaki itici etkileşimi gösterir; sıfır zeta potansiyeli, kirletici maddelerin topaklanması için koşulların maksimize edildiği anlamına gelir. Su arıtma işlemi sırasında zeta potansiyelinin izlenmesi, yük nötrleştirme işleminin doğru ve kesin bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır. Zeta potansiyeli, su arıtma işlemi sırasında optimum çöktürücü dozunu izlemek için ölçülebilir bir değer sağlar.

Su arıtma kontrol stratejilerini belirlemek için zeta potansiyeli ölçümünü kullanmanın faydaları, vaka çalışmaları yoluyla belgelenmiştir ve incelenecektir. Hem laboratuvar analizörlerinden (Zetasizer Lab) hem de çevrimiçi, otomatik sistemden (Zetasizer WT) elde edilen sonuçlar tartışılacaktır. Tesis işleme gereksinimlerine bağlı olarak, zeta potansiyelindeki küçük değişikliklerin su arıtma optimizasyonu için anında tanımlanabilmesi adına genellikle çevrimiçi gerçek zamanlı izleme tercih edilir. On-line sürekli proses zeta potansiyeli izleme faydaları, WA'daki Tacoma Water, Aurora Colorado'daki Aurora Water ve ABD ve Birleşik Krallık'taki diğer su arıtma tesisleri gibi hizmet kuruluşlarının deneyimleri rapor edilerek gösterilecektir.

 

Kim katılmalı?

• Su arıtma tesisi operatörleri

• Su hizmetleri yöneticileri

• Çöktürme, yüzdürme ve içme suyu arıtma anlayışı gerektiren bir alanda veya uygulama alanında çalışan herkes

• Çevre sorunları ile ilgilenen veya özellikle su arıtma, su ıslahı ve atık su arıtımı çalışmalarıyla ilgilenen herkes.

 

Ne öğreneceksin?

• Zeta potansiyeli ölçümlerinin teorisi

• Ve su arıtma optimizasyonundaki rolü

• Zeta potansiyeli ölçümleri kullanılarak çöktürücü ilavesinin nasıl optimize edildiğini göstermek için vaka çalışması örnekleri sunulacaktır

• Ve elde edilebilecek kimyasal maliyet tasarrufu

 


Date:
23/06/2021
Time:
-
Ülke:
United Kingdom
Etkinlik Türü:
Webinar
Dil:
English
Kayıt Ol