Masaüstü XRF Kullanarak İlaç Endüstrisi İçin Başarılı Element Analizi

Farmasötik ürün Kritik Malzeme Nitelikleri (KMN) için anlamlı ve gerçekçi özellikler belirlemek, bir ürünün hedef performans profilini karşılamasını ve güvenli olmasını sağlamak açısından önemlidir.

Bunun için elementel safsızlıkların kontrolü hayati önem taşır, çünkü bunlar hastaya terapötik fayda sağlamaz ve hatta olumsuz bir etkiye neden olabilir. Epsilon'un canlı bir gösterimi için bize katılın ve farmasötik ara ürünler ve nihai dozaj formları için element analizi için X-ışını Floresan (XRF) spektroskopisinin ne kadar kolay ve anlaşılır olduğunu keşfedin. Ayrıca element analizinin neden gerekli olduğunu da öğreneceksiniz. Safsızlık olarak bulunabilecek elementlerin analizini öneren ICH Q3D'de sağlanan kılavuzu gözden geçireceğiz. Bu safsızlıklar ya işlemeden ya da ham maddelerden kaynaklanır ya da ağır metal katalizör malzemeleri gibi işleme sırasında kasıtlı olarak eklenmiş olabilir. Ardından, farmasötik ara maddelerin ve dozaj formlarının hızlı karakterizasyonu için XRF'nin nasıl uygulanabileceğini göstereceğiz.

Daha fazla bilgi

Kimler için?
• ICP, AAS veya XRF gibi element analizi yöntemleri geliştiren herkes
• Farmasötik formülasyonlar geliştiren herkes
• Farmasötik hammaddeler veya ara ürünler için spesifikasyonlar üreten veya belirleyen herkes

Ne öğreneceksiniz?
• XRF’in nasıl çalıştığı ve ne nelerin beklenebileceği
• İlaç endüstrisinde tipik XRF uygulamaları ve bu uygulamaların indüktif eşleştirilmiş plazma (ICP) ve atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS) gibi tekniklerle farkını öğreneceksiniz.

Date:
28/09/2022
Time:
-
Ülke:
Canada
Etkinlik Türü:
Webinar
Dil:
English
Kayıt Ol